Τραμπολίνα – Εγγύηση μέχρι 10 χρόνια!

Η άψογη κατασκευή, τα υψηλά κριτήρια ασφαλείας και η κορυφαία ποιότητα που χαρακτηρίζουν κάθε τραμπολίνο της BERG Toys εγγυώνται χρόνια ανέμελης διασκέδασης! Η BERG Toys όμως κι εμείς, ως αποκλειστικοί της αντιπρόσωποι στην Ελλάδα, δε σταματάμε εκεί, αφού εξειδικεύουμε το καθεστώς εγγύησης ανάλογα με το μοντέλο του τραμπολίνου που θα επιλέξετε, για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια και εξυπηρέτηση και μετά την αγορά σας.

Έτσι λοιπόν, οι χρονικές περίοδοι εγγύησης αναλύονται ως ακολούθως:

BERG Favorit

Τα τραμπολίνα αυτής της κατηγορίας συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών για τoν σκελετό και 2 ετών για ενδεχόμενη ζημία στην επιφάνεια αλμάτων και τα ελατήρια.
BERG Champion

Ακόμη πιο ενισχυμένα και ανθεκτικά, τα Champion τραμπολίνα έχουν σχεδιαστεί για πραγματικούς πρωταθλητές! Το goldspring, το «χρυσό ελατήριο» εξασφαλίζει ακόμα μεγαλύτερη προστασία του άλτη, αφού έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα του αθλούμενου κατά τη διάρκεια της άσκησης να είναι ηπιότερες, για ακόμα πιο υψηλά, ασφαλή και άνετα άλματα.

Η εγγύηση για τoν σκελετό ενός τραμπολίνου Champion καλύπτει χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, 2 ετών για τις προστατευτικές άκρες και την επιφάνεια αλμάτων και πέντε ετών για τα ελατήρια.
BERG Elite

Τα τραμπολίνα Elite, κατάλληλα και για επαγγελματική χρήση, χάρη στην εξαιρετική τους κατασκευή συνοδεύονται επίσης από εγγύηση δεκαετίας (10ετών) για ενδεχόμενη ζημία στο σκελετό τους, πέντε ετών για τα ελατήρια και 5 ετών ομοίως για τις προστατευτικές άκρες και την επιφάνεια αλμάτων τους.

Υπηρεσίες | Εγγύηση

BERG Toys σημαίνει αδιαμφισβήτητη και κορυφαία ποιότητα. Γι’ αυτό άλλωστε και η διάσημη εταιρία κι εμείς, ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των προϊόντων της σε ολόκληρη την Ελλάδα, παρέχουμε πολύχρονη περίοδο εγγύησης σε κάθε σας αγορά. Έτσι, στα περισσότερα προϊόντα της BERG Toys το χρονικό διάστημα εγγύησης είναι τουλάχιστον πέντε ετών ενώ και στα περισσότερα μεμονωμένα τμήματα των υπαίθριων παιχνιδιών η εγγύηση είναι διετής.

Εκτός όμως από την πολύχρονη περίοδο εγγύησης, παρέχουμε σε κάθε μας αγοραστή και πλήθος συνοδευτικών υπηρεσιών, δημιουργώντας ένα πλήρες after sales service, όπως η διενέργεια εργασιών συντήρησης αλλά και επισκευής των παιχνιδιών που αγοράζετε, τηρώντας κατά γράμμα τις παγκόσμιες οδηγίες που θέτει η BERG Toys.

Τέλος, η εταιρία μας σάς εφοπλίζει με μία ακόμα μοναδική υπηρεσία εγγύησης: τα εφεδρικά τμήματα ενός παιχνιδιού BERG είναι διαθέσιμα για χρονικό διάστημα μέχρι και πέντε ετών, ανάλογα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος.

Επιπλέον, η BERG Toys κι εμείς σάς εγγυόμαστε χρόνια ανέμελης διασκέδασης, αφού καλύπτουμε πλήθος ενδεχόμενων επιδιορθώσεων τόσο κατά τη διάρκεια όσο και εκτός της περιόδου εγγύησης του προϊόντος, ανάλογα με τη φύση μιας ενδεχόμενης ζημίας. Σε κάθε περίπτωση, διατηρήστε το έγγραφο της εγγύησης που θα προμηθευτείτε μαζί με την απόδειξη αγοράς και επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η διάρκεια της περιόδου εγγύησης για κάθε προϊόν της BEGR Toys, το οποίο θα προμηθευτείτε αποκλειστικά σε όλη την Ελλάδα από την εταιρία μας, εξειδικεύεται στο υποστηρικτικό εγχειρίδιο (manual), το οποίο συνοδεύει κάθε προϊόν. Αν για οποιοδήποτε λόγο χάσετε το εν λόγω εγχειρίδιο, επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε διευκρίνιση.

2. Η εγγύηση καλύπτει μόνο ελαττώματα στα υλικά ή γενικότερα στην κατασκευή του προϊόντος, αλλά και στα μεμονωμένα τμήματα αυτής.

– Τα τμήματα τα οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στη φθορά ή την τριβή, όπως τα λάστιχα ή οι αλυσίδες, αποκλείονται από την παρεχόμενη της εγγύησης.

3. Η εγγύηση δεν ισχύει όταν:

α) το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί σωστά, χωρίς την επίδειξη της απαιτούμενης προσοχής και χωρίς η χρήση αυτή να ανταποκρίνεται προς το σκοπό για τον οποίο έχει κατασκευαστεί.

β) Το προϊόν δεν είναι δυνατό να συναρμολογηθεί ή να συντηρηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο φυλλάδιο των σχετικών οδηγιών.

γ) Οι τεχνικές επισκευές στο προϊόν έχουν ήδη εκτελεσθεί από μη ειδικό.

δ) Τμήματα του προϊόντος που  έχουν τοποθετηθεί  μεταγενέστερα δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του συγκεκριμένου προϊόντος ή δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.

ε) Τα ελαττώματα τα οποία ενδεχομένως έχουν παρουσιαστεί οφείλονται στις καιρικές συνθήκες, όπως η σκουριά ή η φθορά του χρώματος.

στ) Το προϊόν έχει διατεθεί προς ενοικίαση ή ήταν εν γένει προσβάσιμο σε άλλα πρόσωπα.

4. Η BERG Toys και η εταιρία μας αποκλείουν κάθε ευθύνη για ενδεχόμενη ζημιά στο προϊόν ή σε τμήματα αυτού, αν η ζημία αυτή έχει προκληθεί εξαιτίας των δύο κατωτέρω ειδικότερων λόγων:

α) Λανθασμένη ρύθμιση ή ένταση του τιμονιού, των λάστιχων, των αλυσίδων, του πηδαλιούχου μηχανισμού του προϊόντος εν γένει και των φλαντζών.

β) Αποτυχημένη έγκαιρη αντικατάσταση τμημάτων του προϊόντος, όπως οι αλυσίδες και τα λάστιχα.

5. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελάττωμα στην κατασκευή ή τα υλικά ενός υπαίθριου παιχνιδιού BERG αντικαθίσταται ή επιδιορθώνεται, με βάση την κρίση της εταιρίας.

6. Ο αγοραστής και ιδιοκτήτης ενός παιχνιδιού BERG, είτε πρόκειται για προσωπική είτε για επαγγελματική χρήση, πρέπει, σε περίπτωση ενδεχόμενης βλάβης, να βασιστεί αποκλειστικά στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της BERG Toys, εν προκειμένω στην εταιρία μας, προκειμένου να λύσουμε με τον καλύτερο, γρηγορότερο και σαφώς πιο συμφέροντα, για εσάς, τρόπο το όποιο πρόβλημα μπορεί να έχει δημιουργηθεί.

7. Αν η ενδεχόμενη απαίτηση εκ μέρους του αγοραστή δεν είναι δικαιολογημένη, ακόμα και μέσα στο χρονικό πλαίσιο διάρκειας της εγγύησης, τότε όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την αντικατάσταση ή την επισκευή του προϊόντος βαρύνουν αποκλειστικά εκείνον.

8. Η εγγύηση δε μεταβιβάζεται σε τρίτα πρόσωπα.

BERG Τραμπολίνα - Go-Kart | Copyright © 2016 All Rights Reserved. | Develop by CRAFT